Contact Us

Contact Us

YEBIO BIOENGINEERING CO., LTD OF QINGDAO

E-mail: intl-trade@yebio.com

Tel: +86-532-58897715

Fax: +86-532-58897716 

Address: No. 21 Aodong Nan Road, Hongdao, Qingdao 266114, China


Verification code *
Submit